قاچاقچیان سیم ظرفشویی تریستا توسط پلیس دریایی دستگیر شدند

مصرف‌کنندگانی که گزارش می‌دهند در زمان‌های منظم تغییر می‌کنند، از نظر دفعات تعویض به ظروف تازه از سایر مصرف‌کنندگان منحرف نمی‌شوند (شکل S2 تکمیلی). نتایج مطالعات قبلی را تایید می کند.

در یک نظرسنجی انجام شده در سوئیس (N=1122)، 52٪ اسفنج ظرف را هر هفته یا کمتر، 31٪ هر 4 تا 5 بار در هفته، 17٪ روزانه / هر 2 تا 3 روز یکبار تعویض می کردند (Ammann et al. ، 2019).

در یک مطالعه ایتالیایی، همه 100 مصرف کننده از یک اسفنج به مدت 5 روز و بیشتر استفاده کردند و 40٪ آن را برای بیش از 30 روز استفاده کردند (Marotta et al., 2018).

با بررسی جنسیت، سن و اثرات گروه خطر، نتایج نشان داد که تفاوت جنسیتی قابل توجهی در فرکانس تعویض ظروف تمیز کردن وجود ندارد.

با این حال، خانم‌ها معمولاً ظروف را در زمان‌های منظم نسبت به آقایان تغییر می‌دهند (71٪ در مقابل 59٪)، در حالی که دومی بیشتر از زنان به حواس خود متکی است (39٪ در مقابل 35٪ برای “کثیف به نظر می‌رسد”).

علاوه بر این، با افزایش سن مصرف کنندگان استفاده بیشتری از ماشین ظرفشویی (در خانواده های مجهز) و استفاده کمتر از اسفنج ظرفشویی را گزارش کردند.

 

افزایش دفعات تغییر ظروف نظافتی و تغییر بیشتر بر اساس زمان استفاده و کمتر بر اساس نشانه های حسی (شکل تکمیلی S3).

جالب توجه است که حدود 3 تا 5 درصد بیشتر از خانوارها از جمله افراد در معرض خطر (مانند بارداری، کودکان خردسال، دیابت و نقص ایمنی، یا سن بالای 65 سال) با شیوع بالاتر استراتژی‌های بهداشتی در مقایسه با خانواده‌های بدون خطر خاص پاسخ دادند: تغییرات مکرر.

به یک ظروف تمیز یا جدید، تصمیم برای تغییر بیشتر بر اساس روال زمانی یا استفاده و کمتر بر اساس حواس، و استفاده بیشتر از ماشین ظرفشویی (نمایش داده نشده است).

جذب آب و خشک کردن اسفنج ها و برس ها
همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است، تنوع زیادی در جذب آب و سرعت خشک شدن در بین ظروف تمیز کردن وجود دارد. برس ها فقط حجم کم آب (حدود 5 گرم) را جذب کردند و پس از 4.5 ساعت خشک شدند (<0.25 گرم آب).