خواص مکانیکی بلوک که شاید برای شما جالب باشد!

 خواص مکانیکی بلوک سیمانی با ضایعات آجر رسی چگونه است.

CBP را می توان به عنوان یک پرکننده امیدوارکننده در نظر گرفت که اثر پدیده انقباض بیشتر را کاهش می دهد، که احتمالاً توسط پالایش منافذ بالاتر به دلیل توسعه فعالیت پوزولانی CBP ایجاد می شود.

چندین مطالعه نشان داده اند که ریزساختار برای بلوک سقفی سیمانی های دارای CBP تصفیه شده تر است.

علاوه بر این، ریزساختار تصفیه‌تر شد و درصد منافذ ریزتر به تدریج در طول زمان افزایش یافت. CBP ساختار ملات را بهبود می بخشد و اندازه و تعداد منافذ آن را کاهش می دهد و در نتیجه خمیر سخت تر و متراکم تر ایجاد می شود.

علیابدو و همکاران [23] ساختار منافذ نمونه های خمیر را با CBP مورد مطالعه قرار دادند.

آنها کشف کردند که واکنش پوزولانی CBP و احتمالا آبرسانی مجدد ذرات سیمان هیدراته نشده در ملات چسبیده، چگالی ماتریس را بهبود بخشیده و ساختار منافذ را تصفیه می کند.

ساختار منافذ نمونه های خمیر بررسی شده در شکل 3 نشان داده شده است و نمونه حاوی 25% CBP دارای کمترین قطر منافذ و بهترین ساختار منافذ است.

گزارش کردند که چگالی بسته بندی به طور قابل توجهی با جایگزینی سیمان توسط CBP تغییر نکرده است.

آنها به این نتیجه رسیدند که این ممکن است به شباهت بین توزیع اندازه ذرات CBP و سیمان پرتلند نسبت داده شود که منجر به تغییری در چگالی بسته بندی نمی شود.

علاوه بر این، ممکن است بلوک سقفی فوم دار فعالیت پوزولانی CBP کاهش وزن ناشی از جایگزینی سیمان پرتلند CBP را جبران کند.

بلوک

مقاومت فشاری ملات تقریباً 30 مگاپاسکال با نسبت w/b 0.45 بود که ثابت کرد پس از فعال شدن CBP توسط NaOH و محلول سیلیکات سدیم، می‌توان از CBP در سیمان استفاده کرد.

علاوه بر این، Rovnaník و همکاران. [31] CBP فعال شده با قلیایی را مورد مطالعه قرار داد و کشف کرد که نمونه ها ساختار فشرده کمتری را با منافذ بیشتری که بین دانه های لبه تیز قرار دارد نشان می دهند و ژئوپلیمرهای حاوی CBP فعال شده با قلیایی مقاومت خمشی و فشاری کمتری را نشان می دهند.

برخی از مطالعات قبلی گزارش کردند که استفاده از بلوک فوم دار تاپ پانل به عنوان افزودنی سیمان، مقاومت فشاری ملات را بهبود می بخشد. فعالیت پوزولانی این CBP ممکن است به مقاومت اولیه و نهایی بالاتر ملات های حاوی آنها کمک کند.

ترکیب شیمیایی CBP همچنین مکانیسم این پدیده را توضیح داد که حضور CBP برای ادامه افزایش استحکام ملات تا روز 90 از زمانی که CBP هیدراتاسیون ترکیبات مبتنی بر سیلیس در خمیرهای سیمان را فعال کرد، فراهم کرد. با افزایش درصد افزودنی ها، مقاومت فشاری افزایش می یابد. مقاومت فشاری ملات نیز با افزایش سن و ظرافت CBP افزایش می یابد. هرچه اندازه ذرات CBP ریزتر باشد، ریزساختار ماتریس خمیر متراکم تر است و مقاومت فشاری خمیرها بیشتر است.

علاوه بر این، دمای پخت بالا می تواند فعالیت هیدراتاسیون CBP را به طور موثر بهبود بخشد. اوفارل و همکاران ارتباط مهمی بین مقاومت فشاری و شعاع آستانه ملات تایید کرد. برای شعاع آستانه تا 0.1μm، استحکام فشاری به شعاع آستانه خیلی حساس نبود و برای کاهش زیاد شعاع آستانه، تنها افزایش اندکی داشت. با این حال، زمانی که شعاع آستانه به زیر 0.1μm کاهش یافت

 • منابع:
  1. Reuse of Clay Brick Waste in Mortar and Concrete
 • تبلیغات: 
  1. نمایش ظروف مسی ایرانی در موزه لوور پاریس
  2. مواد مخدری که با سود پرک ساخته می شود
  3. چطور با شکر ماسک بسازیم
  4. تمیز کردن سم گوسفند با اسکاج