با خوردن الکل چهار لیتری می توانید پرواز نمایید!

الکل چهار لیتری برای ضدعفونی کردن پوست قبل از سوزن زدن و قبل از جراحی استفاده می شود.آنها ممکن است هم برای ضدعفونی کردن پوست فرد و هم دست های ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی استفاده شوند.

آنها همچنین می توانند برای تمیز کردن سایر نواحی،  و در دهان شویه ها استفاده شوند. 95٪ اتانول ABV در زمینه پزشکی به عنوان Spiritus fortis شناخته می شود.

اتانول از طریق دهان یا تزریق در رگ برای درمان مسمومیت با متانول یا اتیلن گلیکول در زمانی که فومپیزول در دسترس نیست استفاده می شود.

علاوه بر این، اتانول مطلق به عنوان یک ماده اسکلروزانت در اسکلروتراپی استفاده می شود. اسکلروتراپی «در درمان پلورال افیوژن ساده، ناهنجاری‌های عروقی، لنفوسیت‌ها و سروماها» استفاده شده است.

اتانول، هنگامی که برای سمیت استفاده می شود، با سایر الکل ها برای آنزیم الکل دهیدروژناز رقابت می کند، متابولیسم را به آلدئید سمی و مشتقات کربوکسیلیک اسید کاهش می دهد، و اثرات سمی جدی تر گلیکول ها را برای کریستال شدن در کلیه ها کاهش می دهد.

 

الکل در اوایل سال 1363 به عنوان یک ضد عفونی کننده مورد استفاده قرار گرفت و شواهدی برای اثبات استفاده از آن در اواخر دهه 1800 در دسترس قرار گرفت .از دوران باستان، قبل از توسعه عوامل مدرن، الکل به عنوان یک بیهوشی عمومی استفاده می شد.

الکل ها به روش های مختلفی در پزشکی به عنوان ضد عفونی کننده، ضدعفونی کننده و پادزهر استفاده می شوند. الکل ها برای ضد عفونی کردن پوست قبل از تزریق و جراحی استفاده می شوند. هم برای ضدعفونی پوست و هم برای ضدعفونی دست پرسنل پزشکی قابل استفاده است.

همچنین می توان از آن برای تمیز کردن جاهای دیگر و برای دهانشویه ها استفاده کرد. اتانول خوراکی یا داخل وریدی در مسمومیت با متانول یا اتیلن گلیکول زمانی که فومپیزول در دسترس نیست استفاده می شود.

یکی از عوارض جانبی الکل، تحریک پوست است. اتانول را باید از جریان الکتریسیته دور نگه داشت زیرا قابل اشتعال است.