بادام سنگی در اصفهان یکی از غذاهای مورد علاقه ملکه انگلستان

یک بیماری کشنده فیتوپلاسمایی بادام، جارو جادوگر بادام سنگی در اصفهان شیوع و به سرعت به لبنان رفتع و در حال گسترش حدود صد هزار درخت را ظرف 10 سال از بین برد.

این فیتوپلاسما اولین عضو گروه نخود کبوتر بود که میوه های هسته دار را آلوده کرد.

نتایج اولیه آزمایشات پیوند نشان داد که AlmWB می تواند از طریق پیوند به بادام، هلو و شلیل منتقل شود اما به زردآلو، آلو و گیلاس منتقل نمی شود.

وقوع این بیماری در ارتفاعات از سطح دریا تا حدود 1000 متر آن را به یک تهدید بالقوه بزرگ برای بادام، شلیل و هلو در مناطق اصلی تولید میوه های هسته دار تبدیل می کند.

با استفاده از آغازگرهای جهانی، واکنش زنجیره ای پلیمراز تودرتو معمولاً برای تشخیص مورد نیاز است.

با این حال، پرایمرهای جدید شرح داده شده در اینجا امکان تشخیص کارآمد را از اولین اجرای واکنش زنجیره ای پلیمراز می دهند.

بادام (Prunus dulcis) یک آجیل درختی محبوب در سراسر جهان است و فواید زیادی برای سلامت انسان دارد.

 

با این حال، اهمیت پروتئین های مغز بادام در تغذیه و عملکرد در سلامت انسان نیاز به ارزیابی بیشتر دارد. مطالعه حاضر یک ارزیابی سیستماتیک از پروتئین های موجود در مغز بادام با استفاده از آنالیز پروتئومی ارائه می کند.

محتوای مواد مغذی و اسید آمینه موجود در مغز بادام سین کیانگ شبیه به انواع آمریکایی است. با این حال، گونه های سین کیانگ دارای محتوای پروتئین بالاتری هستند.

تجزیه و تحلیل الکتروفورز دو بعدی توزیع گسترده ای از وزن مولکولی و نقاط ایزوالکتریک پروتئین های مغز بادام را نشان داد.

در مجموع 434 پروتئین توسط LC-MS/MS شناسایی شدند و بیشتر آنها پروتئین هایی بودند که برای اولین بار به صورت تجربی تایید شدند.

تجزیه و تحلیل هستی شناسی ژن (GO) از 434 پروتئین نشان داد که پروتئین های درگیر در فرآیندهای بیولوژیکی اولیه از جمله فرآیندهای متابولیک (67.5٪)، فرآیندهای سلولی (54.1٪) و فرآیندهای تک ارگانیسم (43.4٪)، عملکرد اصلی مولکولی مغز بادام هستند.

پروتئین ها در فعالیت کاتالیزوری (48.0٪)، اتصال (45.4٪) و فعالیت مولکول ساختاری (11.9٪) هستند و پروتئین ها عمدتاً در سلول (59.9٪)، اندامک (44.9٪) و غشاء (22.8٪) توزیع می شوند.

مغز بادام منبعی از انواع پروتئین ها است. این مطالعه اطلاعات مهمی را ارائه می دهد که به غربالگری و شناسایی پروتئین های بادام، درک عملکرد پروتئین بادام و توسعه محصولات پروتئین بادام کمک می کند.