اساس قند خون شما وسط پزشک تعیین سرنگ انسولین

برای درمان دیابت قندی (دیابت شیرین)، بزرگسالان سرنگ انسولین خارجی و نوجوانان – دوز بر اساس قند خون شما است و باید توسط پزشک تعیین شود. این دارو پانزده تا سی دقیقه قبل از صبحانه زیر پوست تزریق می شود. ممکن است قبل از یک وعده غذایی دیگر یا قبل از خواب به یک دوز نیاز داشته باشید.
همچنین، ممکن است پزشک از شما بخواهد که بیش از یک نوع انسولین استفاده کنید.
کودکان – دوز بر اساس قند خون و وزن بدن شما است و باید توسط پزشک تعیین شود.

برای فرم دوز تزریقی:
برای درمان دیابت قندی (دیابت شیرین):
بزرگسالان و نوجوانان – دوز سرنگ انسولین بی دی یک بر اساس قند خون شما است و باید توسط پزشک تعیین شود. دارو سی دقیقه قبل از صبحانه زیر پوست تزریق می شود. ممکن است قبل از یک وعده غذایی دیگر و/یا یک میان وعده قبل از خواب به یک دوز نیاز داشته باشید.

همچنین، ممکن است پزشک از شما سرنگ انسولین 1 سی سی بخواهد که بیش از یک نوع انسولین استفاده کنید.
کودکان – دوز بر اساس قند خون و وزن بدن شما است و باید توسط پزشک تعیین شود.
برای انسولین روی اکستنشن (U) – Ultralente و انسولین ultralente انسانی
برای فرم دوز تزریقی:
برای درمان دیابت قندی (دیابت شیرین):
بزرگسالان و نوجوانان – دوز بر اساس قند خون شما است و باید توسط پزشک تعیین شود. این دارو سی تا شصت دقیقه قبل از غذا و/یا میان وعده قبل از خواب زیر پوست تزریق می شود.

ممکن است پزشک از شما سرنگ انسولین آوا بخواهد که بیش از یک نوع انسولین استفاده کنید.
کودکان – دوز بر اساس قند خون و وزن بدن شما است و باید توسط پزشک تعیین شود.
برای انسولین سریع روی (S) – انسولین Semilente

 • منابع:
  1. Insulin (Parenteral Route)
 • تبلیغات: 
  1. مبدا ذرت مدرن از علف وحشی و کاربرد آن
  2. تاثیر خوردن گلاب در دوران بارداری بر شنوایی نوزاد!
  3. با این روش ها همیشه یک قدم از بقیه جلوتر باشید
  4. از بین بردن التهابات بدن با استفاده از فندق چگونه است؟